Valoracions hoteleres

Des d’un únic actiu fins carteres localitzades a diversos països, els experts en valoració hotelera de Horwath HTL li proporcionaran una valoració de mercat justa i independent. Comptem amb experts amb títols RICS i MAI que han treballat en diferents mercats durant molts anys i posseeixen una enorme base de dades de coneixement per aprofitar.

Les valoracions de Horwath HTL es consideren opinions independents i expertes, i són un prerequisit per compradors, inversors i fons d’inversió, per a l’adquisició o alienació de propietats úniques o portfolis d’inversió.

Serveis

• Valoracions de contractes de gestió hotelera i companyies de franquícia
• Apel·lació de taxació d’impostos sobre béns immobles i testimoni d’experts davant el tribunal
• Testimoni de valoració d’experts per a procediments d’obertura de judicis hipotecaris o de fallida
• Propòsits de comptes: resum de valoracions anuals realitzades per a diversos operadors i propietaris i inversors
• Viabilitat: estudis realitzats arreu del món amb fins de viabilitat hotelera a noves conversions de desenvolupament i operacions existents
• Peritatges / Revisió de lloguer / Renovacions de contractes: actuar tant en nom de propietaris i arrendataris com d’inversors i asseguradors

Horwath HTL Projectes