Villaitana Wellness, Golf & Business Resort

Villaitana Wellness, Golf & Business Resort – Alicante, Spain

Servei Clau: Gestió d'actius
Localització: Alicante, Spain
Producte: Valoració

Àmbit de Treball:

Assessorament estratègic, Valoració, Gestió intermedi, Cerca d’operadors, Gestió d’actius.

Descripció del Projecte:

Projecte desenvolupat sobre un sol de 1,600,000m². Es tracta d’un high-end resort, que suposava una inversió inicial de 140 milions d’euros que inicialment havia de portar a terme el grup Starwood Hotels & Resorts
Els alts costos operatius i la situació del mercat en un destí de preus mitjans no permetien la inserció d’un producte de luxe d’acord amb les tarifes previstes en el pla de negocis de Starwood. El pull bancari i la propietat van contractar els serveis de de Horwath HTL per a realitzar el pla de negoci adequat i l’execució del mateix.
Després d’aconseguir revertir un compte de resultats negatiu i estabilitzar-lo de forma positiva es va procedir a la cerca i contractació d’un altre operador per l’arrendament, Meliá Hotels International. Aconseguint així l’aprovació del pla per part de les entitats financeres.

Estat del Projecte:

En l’actualitat el projecte compleix amb el pla de negoci previst.
En aquests moments s’està treballant en la recerca d’un inversor que pugui substituir el pull bancari.