Gestió de Crisis Hotelera

Mitigar el Risc.

Construir Resiliència.

Millorar el Rendiment.

Reduir els Costos.

El Covid-19 ha posat de relleu el fet que la indústria de viatges i turisme està exposada a una crisi global de confiança i cal prendre mesures ràpides per mitigar l’impacte sobre el nostre negoci.

S’hauran de prendre decisions difícils ràpidament per protegir els actius i el seu valor, alhora que s’assegura que el negoci està en bon estat per aprofitar l’inevitable rebot.

Horwath HTL i despatxos d’advocats locals amb qui cooperem disposen del coneixement i l’experiència per ajudar-vos a navegar de manera eficaç per aquestes situacions problemàtiques, gestionant de manera efectiva tots els diferents grups d’interès per assegurar-vos que el negoci subjacent sigui segur i no es vegi afectat negativament.

Per a més informació, fe click aquí

Serveis

  • Analitzar / identificar riscos operatius immediats
  • Milloreu la línia de fons a través de mesures d’estalvi de costos
  • Oferir suport als equips directius
  • Valoració d’actius per a bancs / institucions
  • Comprendre les implicacions legals de contractes de gestió i de relacions de franquícia
  • Assessorament i suport dels préstecs existents
  • Incompliments del contracte
  • Consideracions laborals
  • Reconducció de negocis
  • Reestructuració i transformació.

Horwath HTL Projectes