W Hotel Barcelona – Hotel Vela

W Hotel Barcelona – Hotel Vela – Barcelona

Servei Clau: Planificació i Desenvolupament
Localització: Barcelona
Producte: Assessorament estratègic

Àmbit de Treball:

Assessorament estratègic, Planificació, Valoració, Cerca d’operadors, Finançament del projecte.

Descripció del Projecte:

La UT va convocar un concurs per la selecció d’un consultor hoteler i Horwath HTL en va resultar l’adjudicatari. Es va realitzar un estudi de mercat de Barcelona i del destí en particular per a poder conèixer els millors conceptes que es podien desenvolupar sobre la nova bocana del port de Barcelona, ubicació de l’hotel.
Es va realitzar un estudi de viabilitat de cada un dels conceptes sol·licitats i realitzant la recerca i contractació dels operadors per a cada un d’ells, destacant l’operador de l’hotel, el restaurant gourmet, l’Spa, el Lounge i els bars.

D’acord amb el sindicat bancari, Horwath HTL va realitzar els contractes amb tots i cada un dels operadors per poder complir amb els requisits del projecte de finançament que va ser de 165 milions de €. El projecte, s’ha convertit en un dels referents hotelers en el mercat i amb la singularitat de l‘edifici com a part destacadíssima de l‘Skyline de Barcelona. Va ser el primer edifici vela d‘Europa. A l‘any 2014 la UT va vendre l‘hotel tal como estava previst per un total de 200 milions d‘euros a un important fons d’inversió

Estat del Projecte:

Projecte finalitzat.