Abba Granada Hotel

Abba Granada Hotel – Granada

Servei Clau: Gestió d'Actius
Localització: Granada
Producte: Gestió d'Actius

Àmbit de Treball:

Gestió d’actius

Descripció del Projecte:

Hotel de quatre estrelles i 136 habitacions reformat a l’any 2009 i situat a 300 metres de l’estació de tren de Granada, al costat del parc universitari de Fuente Nueva i la Universitat de Granada.
Es va treballa i es treballa en representació de la propietat de l’hotel, defensant els seus interessos davant de l’operador i assegurant que:
L‘ hotel és operat i comercialitzat de manera òptima per a generar ingressos i convertir-los en beneficis operacionals. Fet cabdal en un entorn de mercat molt competitiu en preus, i amb un excés d’oferta que no serà absorbida per nova demanda a curt termini.
Les estratègies de màrqueting i distribució corresponen a un pla de negoci, amb l’objectiu de recuperar un nivell òptim de rendibilitat de l’establiment. Mitjançant un anàlisi d’optimització i realista per a l’hotel, es defineixen tant la marca com les vies de distribució i afiliació comercial.

Estat del Projecte:

Actualment es troba en curs.