esta coworking

Analitzant els factors Clau dels Coworkings

Data: 27. novembre 2019

Autor: Horwath HTL Spain

El coworking, també anomenats oficines compartides, és una forma de treballar que permet que diversos professionals independents provinents de diferents sectors comparteixin un mateix espai de treball, fomentant la col·laboració, el networking i el treball en un espai comunitari. Això permet agrupar en un mateix espai una sèrie de serveis (recepció, copisteria, neteja, telecomunicacions…) que individualment suposarien un cost molt elevat.

Un coworking funciona com a un facilitador de recursos i processos, fet que genera un ambient propici per a la creació de relacions socials i professionals, desembocant en la possibilitat de nous i innovadors projectes.

Durant els últims anys, el fenomen del coworking està agafant força i popularitat en les principals capitals del món, assolint un creixement en el percentatge dels espais rendibles de fins al 40% i amb un creixement esperat del 12% anual durant els pròxims 4 anys.

Al contrari del que molts experts pensaven quan va començar a aflorar el negoci dels coworkings, els espais d’oficines compartides es regeixen sota les mateixes normes que la resta d’empreses i que, al cap i a la fi, la oferta i la demanda són les encarregades de determinar el seu èxit.

I quins son els factors que més influeixen en aquest creixement i rendibilitat?

Evidentment la vellesa de l’espai és un factor a tenir en compte a l’hora de determinar el seu èxit ja que, com sabem, mentre més madur és un sector més rendibles i experts son els agents que l’operen. Tot i això, confiar únicament en el factor temps per assolir l’èxit és justament la manera de no aconseguir-lo, donat que la competència serà major i la quota de mercat disminuirà.

Les dimensions de l’espai és un altre dels factors clau a l’hora d’assolir els nostres objectius, ja que mentre més gran sigui el coworking, més capacitat d’allotjament tindrà, el que comporta la possibilitat de beneficiar-se d’economies d’escala i, òbviament, una major possibilitat de més ingressos. El fet de centralitzar i compartir els serveis que s’ofereixen fan que oferir-los sigui més econòmic.

Al augmentar la capacitat d’allotjament estem també augmentat la possibilitat d’obtenir més clients, un altre factor a tenir en compte a l’hora de determinar el seu èxit. Els espais petits i amb poca afluència tenen moltes més dificultats a l’hora d’assolir beneficis a curt termini, i la gran majoria no els obté fins després del seu primer any de vida.

Un altre factor és la localització de l’espai, ja que hi ha una correlació directa  entre la rapidesa en aconseguir fer-lo rendible i la superfície de la ciutat on es troba. Establir un coworking en una zona amb poca concentració de gent, o en una zona amb una alta concentració de negocis similar, influirà a l’hora d’obtenir resultats i pot fer que la rendibilitat caigui notablement, ja que a dia d’avui hi ha grans marques en el sector que estan molt consolidades que acaparen gran part del públic al qui ens volem dirigir.

El client és el mes important, i més en un negoci com el del coworking: sense clients no tens negoci. Segons els estudis es demostra que el 40% dels espais que no acoten el seu públic obtenen rendibilitats positives, és a dir, els espais que no diferencien entre el nivell d’ingressos, sector o gènere en els seus clients acaben sent més rendibles.

Diferenciar-se dels competidors pot ser una altre factor per assolir l’èxit, oferint altres serveis que aportin un benefici extra al negoci com ara les oficines, els despatxos privats i les sales de reunions, tot i que s’ha d’anar amb compte de no perdre l’essència del que és l’espai de coworking, ja que aquests acostumen a estar separats de la resta de l’entorn. La clau es troba en l’equilibri, i poder oferir tant oficines privades com espais de treball flexible per a maximitzar els beneficis.

Altres factors que segons els estudis poden influir en la rendibilitat del negoci són tan variats com el gènere de la clientela (els coworkings amb més homes que dones son menys rendibles), el gènere del gestor i, òbviament, la inversió realitzada inicialment i la reinversió dels beneficis obtinguts en millorar el negoci.

Un cop enumerats els factors que influeixen en la rendibilitat del coworking, volem reiterar l’atractiu del sector i els avantatges que presenta aquest tipus de negoci: des de connexions professionals i foment de noves idees, a major facilitat per a trobar clients, majors índex de productivitat i una major flexibilitat financera degut al seu abaratiment de costos.

El coworking ha deixat de ser un nínxol en el sector dels espais de treball per a convertir-se’n en el present i el futur.

 

Fuentes: Raconteur, Social Workplaces i Deskmag