Propietaris i inversors

 • Hotel Asset Management
 • Revisió operativa
 • Revisió estratègica
 • Revisió de negocis independents
 • Negociacions contractuals

Bancs i Entitats Financeres

 • Hotel Asset Management
 • Revisió operativa
 • Revisió estratègica
 • Revisions de negocis independents

Buffets d’Advocats

 • Anàlisi i estratègia de casos
 • Avaluacions de danys
 • Testimoni professional
 • Arbitratge expert
 • Mediació

Ministeris de Turisme, Òrgans de govern local i la UE

 • Planificació Patronal del Turisme
 • Estratègia de desenvolupament turístic
 • Suport institucional
 • Aliances públiques / privades
 • Desenvolupament de convencions

Promotors i empreses constructores

 • El millor ús del sòl i l’anàlisi de més qualitat
 • Estudis de viabilitat
 • Estratègia de desenvolupament
 • Desenvolupament de conceptes i planificació de projectes
 • Programa de facilitats
 • Negociació de selecció i contracte de recerca d’operadors

Serveis professionals

Per tipus de client